Morganfield - Project-, programma- en interim-management

Welkom bij Morganfield

 

Bewust werken en verantwoord ondernemen, dat is Morganfield.

Alleen wanneer je bewust bent van je omgeving kun je daar ook bewust aan werken.
Datzelfde geldt voor het heden en de toekomst. In dit bewuste werken herkent u de wens van Morganfield een herkenbare voortrekkersrol te vervullen als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ofwel Corporate Social Responsibilty (CSR).

  

Visie op MVO

Het is de visie van Morganfield dat iedere organisatie succesvol MVO kan toepassen mits dit een strategische keuze is. Daarbij zijn wij van mening dat de ontwikkeling van een organisatie naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming, winstgevend moet zijn. MVO is niet het doel, maar het middel of de route zoals u wilt. Duurzame groei en Continuïteit van de onderneming is het doel.

Door MVO een strategische keuze te maken, kunnen ambities en doelstellingen worden geformuleerd, kan een strategie worden ontwikkeld en kan beleid worden gemaakt voor de hele organisatie. Op alle niveau's in de organisatie is men vervolgens in staat om specifieke keuzes te maken die helpen om de doelstellingen te realiseren.

 

Wat kan Morganfield voor u betekenen?

Voor dit hele ontwikkeltraject van ambitie naar realisatie, heeft Morganfield - samen met de Fontys Hogeschool in Eindhoven - het M3 model ontwikkeld met herhaalbare scans om de voortgang te meten. Dit model geeft inzicht in de voortgang van uw MVO beleid en realisatie van de doelen op ieder gewenst moment.

 

Durft u de uitdaging aan?

U wilt toch ook weten waar u staat als organisatie als het gaat om bewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bel of mail ons voor een nulmeting in uw organisatie. Wij verzorgen dit graag voor u.

 

 


Aanmelden Nieuwsbrief:

Naam
E-mailadres
Keuze Aanmelden
Afmelden
 
 

 

M3 model

Het alom geprezen M3-model met eenvoudig herhaalbare scan middels internet enquetes. Lees verder.......